Praktijkinformatie

H. Pala, huisarts

Gibsonstraat 14

7411 RR Deventer

Tel:                   0570 – 619145

Spoedlijn         0570-619145 optie1

E-mail :    huisartspala@hcdo.nl

Openingstijden

De praktijk is elke doordeweekse dag geopend van 8.00 uur tot 17.00 uur.

Avond/Nacht /Weekend:  Centrale Huisartsenpost Salland, Bereikbaar via telefoonnummer 0570 – 501777.

Nieuws:

We zijn verhuisd !! Vanaf heden zitten we in een modern gezondheidscentrum aan de Gibsonstraat.

Adreswijziging per 1/12023: T.G. Gibsonstraat 14, 7411RR Deventer.


MijnGezondheid.net
MijnGezondheid.net is uw persoonlijke zorgdossier op internet en biedt u de mogelijkheid gezondheidszaken makkelijk en snel te regelen. U moet eerst online aanmelden.

U kunt via MijnGezondheid.net het volgende doen:

 • Een afspraak inplannen bij uw huisartsenpraktijk
 • Een medisch dagboek bijhouden
 • Online een vraag stellen aan uw huisarts/apotheker
 • Inzicht in uw medische dossier
 • Herhaalmedicatie bestellen
 • Inzicht in uw onderzoeksuitslagen
 • Graag voortaan email vragen via veilige route : mijngezondheid.net

Echografie in de praktijk: de huisarts kan bij specifieke klachten na afspraak gebruik maken van een echo apparaat om de diagnose beter te stellen (POCUS) . De onderzoeken die met echo plaats kunnen vinden wordt nader bepaald tijdens lichaamlijke onderzoek, in de huisartsen setting kunnen alleen zgn :point of care echografie plaatsvinden.


Huisartsen:

Dhr. H.Pala

Mw. A. Verbeek, op dinsdag

 

Waarnemend huisarts /Physician assistant:

Op inval basis kan soms een waarnemende huisarts of een physician assistant in de praktijk aanwezig zijn.


Assistentes:

Mw S.Meester : ma- di- do – vr

Mw M. Eilander : wo -vrij

Praktijkmanager: Ingrid Geering

Praktijkondersteuner somatiek:

Mw M. Eilander: ma -woe vr

 Praktijkondersteuner GGZ:

woensdag middag: mw M.Eilander

  
Praktijkondersteuner somatiek

Begeleidt patiënten met suikerziekte en hoge bloeddruk, en mensen met hoge risico op hart en vaatziekten. Een afspraak voor haar spreekuur maakt u via de assistente.

Praktijkondersteuner GGZ:

POHGGZ   houdt spreekuur op woensdag middag voor mensen met klachten van psychische aard.

E-consult:  Een medisch inhoudelijke vraag stellen aan uw huisarts , of foto mailen.

 Via : MijnGezondheid.net , gaarne eerst  aanmelden en inloggen voor MijnGezondheid.net en de app MedGemak.

 Geschikte vragen en onderwerpen voor het e-consult zijn bijvoorbeeld:

 • Vragen over onderzoeksuitslagen, uitslagen van bloedonderzoek
 • Vragen over medicijnen, zoals bijwerkingen, wel/niet doorgaan, effecten
 • Vragen naar aanleiding van een eerder contact
 • Een huiduitslag of controle foto  na eerder bezoek

Pilot: Meer Tijd voor de Patiënt

Meer tijd voor patient projecten

Wij zijn gestart met : Meer Tijd voor de Patiënt . Bij MTvdP wordt ervan uitgegaan dat een langere consulttijd ervoor zorgt dat de kern van de zorgvraag van de patiënt sneller en beter naar voren komt. Er is meer tijd om door te vragen en betere diagnoses te stellen. Er komt meer ruimte voor persoonsgerichte zorg.

Naast een flexibele consulttijd zijn er ook andere interventies die bijdragen aan MTvdP. Zoals regie op veelgebruikers,  intervisie over verwijzingen, keuzehulpen, teleconsultatie en time-out voor verwijzingen. Voor assistentes is er een triage cursus waarin ook wordt ingegaan op hoe triage bijdraagt aan het creëren van meer tijd voor de patiënt. MTvdP is een onderdeel van het programma Juiste Zorg op de Juiste Plek.

De pilots voor MTvdP laten zien dat patiënten tevredener zijn en huisartsen meer werkplezier ervaren. De kwaliteit van zorg gaat omhoog, er wordt minder medicatie uitgeschreven en de diagnostiek daalt. Het aantal verwijzingen neemt af en er zijn minder terugkeerconsulten. Daarnaast kan de vervolgzorg beter en efficiënter worden ingericht, waardoor de zorgkosten per saldo naar beneden gaan.

Zelfzorg medicijnen en verbandmiddelen: 

Om te voorkomen dat u onnodig van huis weg moet  is het verstandig om de belangrijkste (zelfzorg)medicijnen en verbandmiddelen thuis voldoende op voorraad te hebben. Een huisapotheek is een kleine voorraad eenvoudige geneesmiddelen die over het algemeen zonder recept van een arts gebruikt kunnen worden en in ieder huis aanwezig hoort te zijn. Denkt u hierbij aan pijnstillers, hoestmiddelen, diarreeremmers, laxeermiddelen, maagzuurremmers, middel tegen insektenbeten en ontsmettingsmiddelen. Deze middelen worden niet ( meer ) vergoed en kunt zelf  bij een drogist  halen.

 Thuisarts.nl

Wij adviseren  Thuisarts.nl als ondersteuning bij onze  voorlichting aan patiënten, u wordt van harte uitgenodigd om van te voren  Thuisarts.nl  eventueel  raad te plegen.

Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten.
U kunt de informatie op deze website gebruiken:

 • om gezond te blijven;
 • om klachten zelf aan te pakken;
 • als u zich afvraagt wanneer u naar de huisarts moet gaan;
 • als u zich wilt voorbereiden op een gesprek met uw huisarts;
 • als u de uitleg en adviezen nog eens na wilt lezen na een bezoek aan uw huisarts;
 • als u op zoek bent naar meer informatie over een onderwerp.

Praktijkregels

Voor het zo soepel mogelijk laten verlopen van de dag in de huisartspraktijk, wordt u verzocht om u zoveel mogelijk aan de onderstaande praktijkregels te houden:

 • Het spreekuur is alléén volgens afspraak. Dit geldt zowel voor het spreekuur van de huisarts als voor het spreekuur van de assistente. Het helpt ons enorm als u een vraag heeft om die eerst via Mijn MGN te stellen.
 • Graag vóór 10.00 uur bellen voor het maken van afspraken ,het aanvragen van huisbezoeken;
 • Spreekuur van  8.30- 10.30  uur en 13.30 tot 1530 uur, daarbuiten is de huisarts bezig met patiënt gerichte zaken: bellen met ziekenhuis/ verpleeghuis, dossier en uitslagen bijwerken, telefonische consulten, overleg en visites.

Urine ter controle graag voor 10.00 uur ’s ochtends inleveren.

 • Herhaalrecepten kunnen worden aangevraagd liefst online via MijnMGN.
 • Wanneer u belt voor een afspraak of huisbezoek zal de assistente u enkele vragen stellen omtrent uw probleem om zodoende tot een gepaste oplossing te komen. De assistente is hiervoor opgeleid en heeft tevens, net als de huisarts, beroepsgeheim.
 • Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen wegens medische redenen , dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Het huisbezoek is niet bedoeld voor die geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen. Op de praktijk zijn er meer en betere onderzoeks mogelijkheden .
 • Voor controles van diabetes en een hoge bloeddruk, hulp bij stoppen met roken en CVRM-controles kunt u een afspraak maken bij praktijkondersteuner somatiek .
 • Standaard duurt een afspraak op het spreekuur van de huisarts 15 minuten. Denkt u meer tijd nodig te hebben, geef dit dan aan bij de assistente.
 • Bent u onverhoopt verhinderd om uw afspraak na te komen, geef dit dan tijdig door aan de assistente.
 • Voor o.a. de volgende zaken kunt u een afspraak maken bij de assistente: wratten aanstippen, bloeddrukcontrole, wondverzorging, injecties, urinecontrole, hechtingen verwijderen, oren uitspuiten, uitstrijkjes.

Klachtenregeling:

Heeft u een klacht? Praat erover met uw huisarts.

In onze huisartsenpraktijk proberen wij u zo goed mogelijk te helpen. Het kan echter gebeuren dat u een klacht heeft. Uw klacht kan gaan over de huisarts, praktijkondersteuner of doktersassistente. Een klacht kan te maken hebben met uw behandeling, bejegening of bijvoorbeeld de telefonische bereikbaarheid. Bespreek uw klacht eerst met uw huisarts. Hij of zij zal dan samen met u naar een oplossing zoeken.

Vindt u het lastig om met uw huisarts over uw klacht te praten? Of komt u er samen met uw huisarts niet uit? Dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. Zij probeert een oplossing te vinden voor uw klacht, maar kan ook bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en behandelt uw klacht vertrouwelijk. U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar info@hcdo.nl. Of bel met de klachtenfunctionaris 0570-501770.